———   COMPLEX RAFAŁ GAJDA    ———

Przeglądy instalacji elektrycznych

 

W ramach świadczonych usług oferujemy okresowe przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznej


Zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja elektryczna wymaga okresowego przeglądu technicznego. Jego celem jest wizualne sprawdzenie elementów instalacji w częściach wspólnych budynku, mieszkaniach oraz instalacji odgromowej pod względem prawidłowości połączeń, ułożenia i izolacji przewodów, zabezpieczeń, środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności i dostępności oznaczeń i schematów tablic. Przeprowadzenie kontroli ma na celu sprawdzenie czy w trakcie eksploatacji stan techniczny instalacji lub urządzeń elektrycznych nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego bezpiecznego użytkowania.

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do zarządców:

 • Wspólnot mieszkaniowych / spółdzielni mieszkaniowych,
 • Placówek edukacyjnych (uczelnie, szkoły, przedszkola, hale sportowe),
 • Hoteli i pensjonatów,
 • Obiektów biurowych,
 • Sektora publicznego (Poczta Polska, PKP)
 • Zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych i magazynowych
 • Jednostek wojskowych
 • Obiektów handlowych w tym sieci handlowych i galerii
 • Szpitali oraz obiektów szeroko rozumianej służby zdrowia
 • Stacji paliw

W trakcie kontroli sprawdzamy czy instalacja oraz urządzenia elektryczne są zainstalowane prawidłowo


W pierwszej kolejności dokonujemy oględzin – przewodów, puszek, tablic, gniazd i opraw oświetleniowych. Pod kątem poprawności ich zamontowania czy ewentualnego zagrożenia. Czy urządzenia są prawidłowo podłączone, kontakty i gniazda dobrze przymocowane, czy znajdują się w przepisowych odległościach od natrysków i wanien kąpielowych. Źle zamocowane elementy instalacji elektrycznej mogą powodować zwarcia, uszkodzenia izolacji lub znaczny prąd upływu, co skutkuje rozgrzewaniem się instalacji i często jest przyczyną pożarów.

Po przeprowadzeniu oględzin przystępujemy do pomiarów

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej : badanie pętli zwarcia – SWZ 
 • pomiary rezystancji izolacji kabli
 • pomiary zabezpieczeń różnicowo – prądowych
 • pomiary uziomów

Zakres wykonywanych prac
Część administracyjna :

 • ZK  / WLZ /  TG
 • tablica główna rozdzielcza 
 • tablice obwodowe na poszczególnych piętrach
 • tablice obwodowe w piwnicach
 • tablice licznikowe piętrowe
 • WLZ  mieszkaniowe
 • odłączniki główne 
 • odłączniki obwodowe
 • odłączniki dźwigowe 
 • samoczynne załączenie rezerwy / SZR /
 • obwody elektryczne jednofazowe 
 • obwody elektryczne trójfazowe
 • obwody administracyjne zasilające oświetlenie klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni, hydroforni, węzłów cieplnych, dźwigów osobowych
 • układy sterowania w rozdzielniach
 • ochrona od porażeń 
 • wykonanie dokumentacji techniczno-pomiarowej

Część mieszkaniowa:

 • tablice licznikowo-bezpiecznikowe
 • obwody oświetleniowe  
 • obwody gniazdowe 
 • ochrona od porażeń gniazd ze stykiem ochronnym w kuchni i łazience
 • wykonanie dokumentacji techniczno-pomiarowej.

Complex Rafał Gajda
Kwiska 158
54-210 Wrocław